1.4. Modulis 4 – Verslo planavimo priemonės

Šiame modulyje supažindinama su LEAN planu (apribojimais ir sąlygomis), plano sudedamųjų dalių ir įgyvendinimo analize bei verslo planavimo proceso suvokimu nuo teorinių iki praktinių žingsnių. Be to, šiame modulyje verslininkams suteikiama galimybė suprasti, kodėl jiems reikėtų turėti verslo planą ir žengti kitą žingsnį.

Šiame modulyje yra nagrinėjamos tokios temos:

  • Kodėl svarbu planuoti verslą;
  • Kodėl LEAN planas ir perėjimas nuo teorijos iki praktikos;
  • Kitos priemonės;
  • Apžvalgos ir apmąstymai;
  • Palaikymas, padedantis verslininkui judėti į priekį;
  • Literatūra ir papildoma medžiaga

Kodėl svarbu planuoti verslą?

Naudokitės internete pateiktu aprašymu apie šią temą, kad suprastumėte, kas yra verslo planas ir kam jis reikalingas. Aptarkite šią temą tiesioginio susitikimo metu


Kodėl LEAN planas & Perėjimas nuo teorijos iki praktikos

Naudokitės internete pateiktu aprašymu apie temą Kodėl LEAN planas“, kurioje yra pateikiamos septynios potemės:  „Lean plano teorinis pagrindimas“, „Verslo modelio drobė“, „Kodėl LEAN planas?“, „Kas sudaro LEAN planą?“, „Kokie yra 5 pagrindiniai Lean plano principai?“,  „LEAN planas – keturių žingsnių procesas“,  „LEAN plano šablonas.“

Naudokitės temos „Kaip įgyvendinti Lean planą“ medžiaga ir pateikite keletą naudingų patarimų, kuriais gali vadovautis potencialūs verslininkai, norėdami sukurti LEAN verslo planą, kuris galėtų suteikti pridėtinės vertės jų verslo planavimo procesui ir nuo pat pradžių pašalinti bet kokią riziką.

Atlikdami praktines užduotis, laikykitės pamokos plano:

Norėdami gilinti žinias apie Lean planą, tiesioginio užsiėmimo metu naudokite „PowerPoint“ pristatymą temoms „Kas yra LEAN planas“ ir „LEAN plano procesas.“ Praktinėms užduotims atlikti naudokite Lean plano šabloną, kuris padeda verslininkui/-ei atsakyti į pagrindinius klausimus apie tai, kaip jis/-i turėtų parengti verslo planą ir kaip jis/-i turi tai padaryti.

Tiesioginio užsiėmimo metu naudokite „PowerPoint“ pristatymą temai „Penki pagrindiniai Lean plano principai“, kad pagilintumėte savo žinias šia tema, o praktinių užsiėmimų metu naudokite „Penkių pagrindinių Lean plano principų“ šabloną su penkių klausimų sąrašu, kurių atsakymai atitiks kiekvieną iš penkių Lean plano principų, padedančių verslininkams atskleisti klientų lūkesčius ir parodyti savo galimybes.

Tiesioginio užsiėmimo metu naudokite „PowerPoint“ pristatymą temai  „LEAN planas – keturių žingsnių procesas“, kad pagilintumėte savo žinias šia tema. Praktinių užsiėmimų metu naudokitės priemone LEAN planas – keturių žingsnių procesas“, kuri padeda verslininkams išbandyti ir patikslinti savo planą bei nustatyti visus korekcinius veiksmus, kuriuos reikia atlikti.

Kitos priemonės

Naudokite „PowerPoint“ pristatymą temai apie penkias konkurencines jėgas, kurios skatina konkurenciją ir gali paveikti įmonės galimybes aptarnauti savo klientus bei gauti pelną.

Praktiniam darbui atlikti naudokite „Penkių konkurencinių jėgų modelio“ šabloną, kuriuo naudodamiesi verslininkai turi surašyti grėsmes, galinčias turėti įtakos jų verslo idėjai. Analizuodami „Penkių konkurencinių jėgų modelį“, verslininkai galės pagalvoti apie išorės aplinkos įtaką savo verslo idėjai. „Penkių konkurencinių jėgų modelio“ taikymas reiškia tam tikrus iššūkius, su kuriais verslininkams reikia susidurti, siekiant išvengti neteisingo modelio taikymo..


Supažindinkite dalyvius su „LEAN verslo modelio drobės“ verslo modeliu, kuriame daugiausia dėmesio skiriama problemoms, sprendimo būdams, pagrindinei metrikai ir konkurenciniams pranašumams.

Praktiniam darbui atlikti naudokite „LEAN verslo modelio drobės“ verslo modelio šabloną. Verslininkai turi užpildyti verslo modelio šablono temas, kurias sudaro 9 elementai.Apžvalgos ir apmąstymai

Nurodykite, kokių lūkesčių verslininkai tikisi iš verslo konsultantų, nustatydami efektyviausią verslo planą

Naudokitės šablonu „Susikurkite idealius verslo konsultavimu paremtus santykius.“ Paprašykite verslininkų nustatyti, kokie yra jų idealūs verslo konsultavimu paremti santykiai ir atsakyti į šiuos klausimus:

  •  Koks bus didžiausias verslo konsultanto iššūkis potencialiems verslininkams?
  •  Kaip, derinant taikomų verslo modelių mokymą ir užduočių kūrimą, galima pasiekti sėkmingo verslo konsultavimo etapą?
  • Kokią specialią informaciją apie savo būsimus verslo konsultantus turėtų gauti potencialūs verslininkai?

Pagalba verslininkui žengti į priekį

Naudokitės internete pateiktu aprašymu apie šią temą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama veiksmams, kurių verslininkas turėtų imtis, norėdamas judėti į priekį plėtojant savo verslą, kai bus parengtas verslo planas.

Naudokite „PowerPoint“ pristatymą temoms „Kaip galite plėtoti savo verslą, taikydami pozicionavimo strategiją“ ir „Veiksmai, kurių reikia imtis norint pozicionuoti produktą.“ Aptarkite šias temas su dalyviais.

Norėdami verslininkui/-ei padėti formuoti jo/-s rinkodaros strategiją, naudokitės rinkodaros strategijos verslo šablonu. Šis šablonas padeda sujungti informaciją apie verslininko/-ės tikslinę rinką ir verslą su rinkodaros taktika, strategiškai mąstyti ir sukurti veiksmų planą.