3. 3 Mokymo metodai, tinkami marginalizuotų grupių verslininkams remti

Mokymo metodai yra mokymosi stimuliavimas, orientavimas, nukreipimas ir skatinimas.

Verslo patarėjas gali laisvai keisti siūlomą laiką ir (arba) mokymo metodus, kurie, jo nuomone, laikomi naudingais ir taip praturtinti mokymo metodą.

Mokymo kursuose verslo patarėjai naudoja „FLIP class“ metodą.

„„Apversta klasė“ (Flipped classroom ) yra „pedagoginis metodas, kai tiesioginis mokymas pereina iš grupės mokymosi erdvės į individualią mokymosi erdvę, o susidariusi grupės erdvė transformuojama į dinamišką, interaktyvią mokymosi aplinką, kurioje pedagogas vadovauja studentams, kai jie taiko sąvokas ir kūrybiškai užsiima dalyke “ (The Flipped Learning Network, 2014).

 


„Apversta klasė“  yra mišraus mokymosi tipas kuriame mokiniai susipažįsta su mokymo turiniu namuose ir  praktinėmis užduotimis mokyklose. Tai atvirkščiai įprasta praktika įvesti naują turinį mokykloje, paskiriant namų darbus ir projektus, kuriuos studentai turi atlikti savarankiškai namuose.

Pagrindinis „Apverstos klasės” metodo tikslas yra ugdyti dalyvių gilesnę mokymosi patirtį, dalyvaujant instruktoriui, kuris juos kuruoja ir moko.

Daugiausia dėmesio skiriama aukštesnės tvarkos mąstymo įgūdžiams ir taikymui sudėtingoms problemoms spręsti.

 • Dalyviai įgyja reikiamų  žinių prieš mokymus tiesiogiai. Medžiaga, peržiūrėta prieš mokymus tieiogiai, gali būti įrašytų paskaitų, kuruojamų vaizdo įrašų, skaitymo užduočių, vaizdo transliacijų forma - bet kokia medžiaga, kurią instruktorius paskiria kaip svarbią nagrinėjamai temai;
 • Instruktoriai padeda dalyviams aktyviai ir interaktyviai paaiškinti ir pritaikyti šias žinias tiesioginiuose mokymuose.

Bendra veikla apima mokymus:

 • Aktyvus mokymasis. Leiskite dalyviams taikyti sąvokas tiesioginiuose mokymuose, kuriuose jie gali paprašyti bendraamžių ar instruktorių pateikti atsiliepimus ir paaiškinimus.
 • Bendraamžių mokymai. Dalyviai gali mokyti vieni kitus aiškindami sąvokas arba dirbdami su mažomis problemomis.
 • Mokymasis bendradarbiauti. Bendra mokymosi veikla galėtų padidinti dalyvių įsitraukimą, sustiprinti dalyvių supratimą ir skatinti kolektyvinį intelektą.
 •  Probleminis mokymasis. Tiesioginio mokymo laiką galima praleisti dirbant su problemomis, kurios gali trukti mokantis internetu.
 • Diskusijos arba debatai. Leiskite dalyviams išsakyti savo mintis ir parengti argumentus, pagrindžiančius jų nuomonę ar pretenzijas.


Sokratiškas metodas pavadintas graikų filosofo Sokrato vardu, kuris mokė studentus uždavęs klausimą po klausimo.  Sokratas stengėsi atskleisti prieštaravimus mokinių mintyse ir idėjose, kad vėliau vadovautų jiems tvirtoms, patikimoms išvadoms. 

Principas, kuriuo grindžiamas Sokratiškas metodas, yra tas, kad mokiniai mokosi naudodami kritinį mąstymą, samprotavimą ir logiką. Šis metodas padeda rasti klaidas savo teorijose ir tada pataisyti jas. Šiuolaikinis Sokratiškas mokymo metodas remiasi ne tik besimokančiųjų atsakymais į klausimą. Vietoj to, jis remiasi labai konkrečiu klausimų rinkiniu, kuris buvo sukurtas taip, kad paskatintų besimokančiuosius ieškoti idėjų. Todėl naudojant klausimus, instruktorius turi galimybę įtraukti ir sudominti tuos, kurie mokosi.

Naudodamas Sokratišką metodą „Access Enterprise" mokymo kursuose, instruktorius turėtų besimokančiųjų paklausti, pavyzdžiui: 

 • Skaityti informaciją tema Konfliktinės situacijos per „Access Enterprise“ mokymo kursą (3 modulis);
 • Dalyvaukite tiesioginiuose susitikimuose  ir diskutuokite šia tema grupėse;
 • Skatinkite besimokančius pradėti giliai apie tai galvoti plėtojant savo klausimus;
 • Užduokite besimokantiesiems keletą sokratinių klausimų  kaip  įgūdžiais įveikti konfliktines situacijas, kurios praplečia temos supratimą, atsižvelgiant į galimus atsakymus ir tolesnes klaidingas nuomones. Tai skatina besimokančiuosius išnagrinėti  prielaidas;
 • Kiekvienoje grupėje, ieškant atsakymų į šiuos klausimus, bus pateikti argumentai, savo ruožtu gilina besimokančiojo supratimą šia tema.

Šis procesas atitinka mokymosi reikalavimus ir padidina besimokančiųjų gebėjimą kurti ryšius tarp pagrindinio turinio sričių, parodo, kaip situacijos sprendimas gali labai pasikeisti, taip pat sukuria atmosferą, kurioje besimokantieji tikrai mokosi.Foninis (papildomas) skaitymas yra susijusių kūrinių skaitymas, siekiant gauti kontekstinę  informaciją šia tema.


PPT pristatymai padeda sklandžiai vykdyti mokymus. Verslo patarėjas gali laisvai keisti PPTs. Visi pristatymai apima kritines kiekvienos temos sritis, suteikiant dalyviams gerą pagrindinio turinio apžvalgą ir pateikiant nuorodas į medžiagą tolesniam   svarstymui kitoje internetinėje sesijoje, taip pat siūlomi pratimai darbui akis į akį su besimokančiais gilinant žinias šia tema.

 Interaktyvus mokymas  – tai priemonė, kuria dėstytojai aktyviai įtraukia besimokančius į savo mokymosi procesą reguliariai bendraujant dėstytojui  ir mokiniui, naudojant garso ir vaizdo bei praktines demonstracijos.  Besimokantieji nuolat skatinami būti aktyviais dalyviais.

Interaktyvūs mokymo stiliai sukurti pagal paprastą principą: be praktinio taikymo besimokantieji dažnai nesuvokia tyrimo medžiagos esmės. Interaktyvus mokymas taip pat naudingas mokytojui:

 • Išmatuojami mokinių pasiekimai: instruktoriai, besinaudodami interaktyviais mokymo stiliais yra geriau pasirengę įvertinti, kaip mokiniai įvaldo tam tikrą dalykinę medžiagą.
 • Lankstumas mokant: taikant mokymo metodus, susijusius su dvipusiu ryšiu, bus galima greitai koreguoti procesus ir metodus.
 • Praktika tampa tobula: interaktyvus mokymas pagerina mokymosi procesą.
 • Besimokančiųjų motyvacija: dvipusis mokymas išsklaido studentų pasyvumą, o kai įsitraukia daugiau studentų, jums taip pat bus daug smagiau.