Tikslai


Modulis 2 – Pažink verslininką yra skirtas tiek verslo patarėjams, tiek verslininkams supažindinti juos su mokymosi medžiaga ir praktiniais pratimais, naudojamais pilotinimo metu.


 • padėti verslo patarėjams/instruktoriams suprasti verslininko profilį įgūdžių ir žinių atžvilgiu;
 • mokyti verslo patarėjus/instruktorius,  kaip pažindami verslininkus jie galėtų įgyvendinti „Access Enterprise“ metodiką.

Modulio temos:

      • Kodėl svarbu pažinti verslininką? Situacijos apie pagalbą verslininkams tyrimo pagrindiniai rezultatai;
      • Bendra gamyba/lygiavertis bendradarbiavimas.

Praktinės užduotys:

      • Dalyvavimo kopėčios;
      • Bendros gamybos pratimas;
      • Susipažink su verslininku;
      • Susipažink su verslo patarėju;
      • Pagalbos ratas.