Bendra gamyba/Lygiavertis bendradarbiavimas


Apibūdinimas

Bendra gamyba reiškia teikti viešąsias paslaugas lygiaverčiais tarpusavio santykiais tarp profesionalų, žmonių, naudojančių paslaugas, jų šeimų ir jų kaimynų.  Ten, kur veiklos yra vykdomos lygiaverčio bendradarbiavimo būdu, tiek paslaugų teikėjai, tiek kaimynai tampa kur kas efektyvesniais pasikeitimų veikėjais[1].

Pagrindiniai principai

Bendros gamybos principus sudaro 6 pagrindiniai elementai:

1.      Vertybėmis pagrįsto požiūrio taikymas.

2.      Remtis esamomis žmonių galimybėmis.

3.      Abipusiškumas ir savitarpiškumas.

4.      Grupės paramos tinklai.

5.      Skirtumų susiliejimas.

6.      Palengvinti, o ne  pristatyti.

6 pagrindinių principų supratimas yra pagrindinis dalykas suprantant ir įgyvendinant bendrą gamybą. Tačiau lygiai taip pat svarbu, plėtojant supratimą apie gamybą, atsižvelgti į galios pusiausvyrą tarp žmonių - paslaugų vartotojų ir paslaugas teikiančių specialistų. Kad bendra produkcija būtų sėkminga, turi būti derinami tiek pagrindiniai principai, tiek dalijimasis valdžia.

Bendros gamybos priemonių rinkinys

Praktikoje yra pratimų, gairių ir priemonių, skirtų padėti verslo patarėjams ir tarnyboms plėtoti bendrą gamybą jų individualioje praktikoje ir savo organizacijoje.

Priemonės gali būti naudojamos tobulinant kasdienę praktiką ir įgalinant labiau individualizuotą, į asmenį orientuotą požiūrį. Jie skirti naudoti asmenims, bet ir grupėms, kurios galbūt anksčiau nedirbo kartu. Kai kurios priemonės yra atspindinčios, prašant grupės ar asmens įvertinti savo pažangą kuriant bendros gamybos metodus.

Kiti yra sukurti pagal 6 pagrindinius bendros gamybos principus, todėl grupės ir asmenys gali kurti įgūdžius šiose konkrečiose srityse.[1] NESTA (2012) People Powered Health Co-Production Catalogue.