Despre proiect


According to the 2017 edition of the OECD report “Missing Entrepreneurs”, people in disadvantaged groups in the EU are still less likely to be involved in business creation and self-employment activities than the mainstream population. The report emphasizes “the need to continue to encourage and support entrepreneurship” and recommends “supporting these groups with entrepreneurship training, coaching and mentoring”. There is a lack of provision in existence to support disadvantaged individuals into entrepreneurship and self-employment.

The Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education project “ACCESS ENTERPRISE” offers learning resources which support the professional development of new and existing Business Advisers/Educators working with people from marginalised groups including young people, people with mental health issues, people with disabilities, migrants, people from a BME background, people over 50, people from social deprived communities and women in order to help them to access business and self-employment opportunities, and participate fully in society.

Proiectul ACCESS ENTERPRISE este coordonat de Merseyside Expanding Horizons (Marea Britanie - UK) alături de partenerii săi din Spania (Formacion para el disarrollo e insercion, sociedad limitada), Portugalia (Aproximar-cooperativa de solidariedade social), Lituania (SIF -Socialiniu Inovaciju Fondas), Grecia (Athens Lifelong Learning institute eastiki mi kerdoskopiki etairia) și România (Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente Timișoara).

Grupurile țintă ale proiectului sunt:

Persoanele fizice care sunt excluse de pe piața muncii

Profesioniști: instructori și antrenori de afaceri care vin în sprijinul grupurilor de mai sus.

Persoane dezavantajate pe criterii de gen, incapacitate, rasă, etnie, origine, religie


Proiectul se va materializa în trei livrabile intelectuale (IO, din engleză, Intellectual Outputs):

IO1 Analiză actuală privind sprijinul antreprenorial acordat grupurilor marginalizate a cartografiat nevoile grupurilor țintă, lacunele actuale și barierele din calea sprijinului general și a examinat metodologiile existente de bune practici în acest domeniu. Rezultatele acestei cercetări au arătat necesitatea pregătirii personalizate și centrate pe persoană și a sprijinului pentru persoanele din grupuri marginalizate.IO2 Module și resurse de pregătire (training) pentru consultanți de afaceri/instructori care lucrează cu persoane din grupurile marginalizate 
care, printr-un proces de coproducție (colaborarea cu consilieri de afaceri și antreprenori din grupuri marginalizate) în timpul consultării, pilotării și poziționării strategice a proiectului, asigură că nevoile grupurilor defavorizate sunt luate în calcul.

IO2 este compus din 5 module:

  • Manual de curs;
  • Cunoașterea antreprenorului- Profilul antreprenorului;
  • Transpunerea Ideii în Realitate  
  • Instrumente de planificare a afacerii;
  • Ghid pas cu pas .

IO3 Impact și evaluare, analiză pozițională și raport de sustenabilitate a fost dezvoltat folosind informații și cunoștințe dobândite din faza de pilotare a IO2 pentru a măsura impactul și a evalua modulele și metodologia de implementare Access Enterprise pentru două grupuri diferite: consilieri de afaceri și antreprenorii înșiși, precum și pentru a optimiza dezvoltarea etapelor următoare a proiectului Access Enterprise

 

Mai multe informații despre ACCESS enterprise pot fi găsite accesând website-ul proiectului 

 https://www.accessenterpriseproject.com/

  

Project Coordinator

Merseyside Expanding Horizons

United Kingdom

info@expandinghorizons.co.uk


 

Formacion para el Desarollo e nsercion

Spain

info@defoin.es


 

Aproximar,

 Cooperativa de Solidariedade Social

Portugal

contacto@aproximar.pt


 

 

Socialiniu Inovaciju Fondas

Lithuania

sif@lpf.lt


 

 

Athens Lifelong Learning Institute

Greece

info@athenslifelonglearning.gr


 

 

Center for Promoting Lifelong Learning

Romania

contact@cpip.ro