1.2. Modulul 2 - Cunoașterea antreprenorului

Acest modul se adresează consilierilor/antrenorilor de afaceri pentru a-i ajuta să înțeleagă profilul antreprenorului în ceea ce privește abilitățile și experiența, precum și să învețe consilierii/antrenorii de afaceri cum cunoașterea antreprenorilor îi va sprijini în implementarea metodologiei Access enterprise

Acest modul include următoarele subiecte:

  • Constatările rezultate ca urmare a cercetării IO1;
  • Scara participarii;
  • Metoda co-producției;
  • Cunoașterea antreprenorului;
  • Cunoașterea consultantului de afaceri;
  • Cercurile suport.

Constatările de fond ale IO1

Utilizați online descrierea acestui subiect, prezentând principalele constatări identificate în revizuirea cea mai recentă privind sprijinul pentru antreprenoriat, indicând profilul antreprenorilor din grupurile marginalizate, așa cum a rezultat din cercetările întreprinse în țara fiecărui partener. Vă ajută să înțelegeți profilul antreprenorului în ceea ce privește abilitățile și experiența, dar și să aflați cum cunoașterea antreprenorilor îi va sprijini în implementarea metodologiei Access Enterprise.

Scara participării


Obiectiv: identificarea întrebărilor cheie despre implementarea proiectului. Explicați abordarea proiectului, pentru a ajunge la ultimul pas al scării. Utilizați șablonul Scara de participare dezvoltat de Armstein pentru exerciții practice.

Participanții ar trebui să se gândească la experiențele lor și să ofere exemple pentru fiecare pas: a face cu? ce faci pentru ce? O faci pentru cine? - și răspunzând la întrebări: Unde se încadrează pe Scara de participare?

Ce rezultate ați obținut? Cum ați obținut rezultate mai bune? Acest exercițiu oferă un model care să ajute practicienii să ia în considerare locul în care se află în călătoria lor spre a lucra cu indivizii într-un mod coproductiv. Se folosește Scara de participare a lui Armsteins pentru a încuraja reflecția asupra practicii personale și pentru a evidenția modul în care lucrul coproductiv poate însemna obținerea unui rezultat mai bun.

Metoda co-producției

 Începeți cu un exercițiu care îi va provoca pe participanți să ia în considerare definiția și valorile cheie ale coproducției. Aceștia vor învăța ce se înțelege prin termeni cheie precum mutualitate și reciprocitate și vor putea descrie în mod clar principiile cheie ale coproducției

Distribuiți participanților definiția și principiile coproductției, hârtia de flip-chart și pixurile pentru exerciții practice. În două grupuri (câte trei persoane în fiecare), utilizând definiția furnizată,participanții examinează un principiu cheie al coproducției, venind cu o definiție pentru acest principiu și un exemplu privind modul în care ar putea fi implementat prin proiectul Access Enterprise. La final, solicitați feedback și rezumați punctele cheie exprimate de participanți.  

Cunoașterea antreprenorului 

Rugați participanții, fie individual, fie în grup, să prezinte profilul unui individ potential antreprenor: desenați persoana și apoi dați-i un nume, vârsta și descreți o idee de afaceri. Participanții ar trebui să descrie profilul antprenorului menționând: atitudinile, așteptările pentru viitor, valorile și pasiunile, abilitățile, provocările, principalele lor acțiuni de succes și capacitățile relevante pentru mediul de afaceri.


Cunoașterea consilierului de afaceri

Rugați participanții să prezinte fie individual, fie în grup, profilul unui individ, consilier de afaceri.  Acest exercițiu le permite să discute în mod liber despre nevoile, provocările și soluțiile de afaceri folosind un personaj mai degrabă decât pe ei înșiși, și de asemenea oferă o perspectivă asupra nivelului de înțelegere a consultantului de afaceri asupra nevoilor antreprenorilor pe care îi susțin, subliniind ceea ce fiecare consultant de afaceri consideră că este necesar pentru a sprijini un antreprenor.

Dezbateți diferențele și asemănările dintre exercițiile pentru antreprenori și consilieri de afaceri.

Circurile de sprijin

Utilizați șablonul Cercuri de sprijin pentru exerciții practice. Vă ajută să înțelegeți care sunt actorii cheie care susțin grupul țintă (consilieri de afaceri și antreprenori).

Folosind spațiile cercurilor enumerați actorii participanți la acordarea spijinului. 

Coproducătorii” se referă la toate părțile interesate care sunt responsabile pentru rezultat și își oferă timpul, abilitățile și expertiza.

„Participanții” se referă la cei care vor beneficia de servicii sau vor ajuta la implementarea acestuia, dar care nu îl dezvoltă inițial; acești oameni pot deveni coproducători odată cu trecerea timpului.

Implicat”se referă la aceia care ar putea avea nevoie să fie informați despre serviciul dvs. și care ar dori să ofere feedback, de exemplu, manageri, dar care nu participă activ la seviciul in sine sau nu îl coproduc.

„Consultat” se referă la părțile interesate ale căror opinii doriți să le luați în considerare, dar care nu primesc în mod activ serviciul și nici nu beneficiază de acesta