Apie projektą


Remiantis 2017 m. EBPO ataskaitos „Missing Entrepreneurs” leidimu, nepalankioje padėtyje esančiose ES grupėse esantys žmonės vis dar mažiau linkę dalyvauti verslo kūrimo ir savarankiško darbo veikloje nei pagrindiniai gyventojai. Ataskaitoje pabrėžiamas „poreikis toliau skatinti ir remti verslumą" ir rekomenduojama „remti šias grupes verslumo mokymais, instruktavimu ir kuravimu". Trūksta nuostatų, kuriomis būtų remiami palankių sąlygų neturintys asmenys verslumo ir savarankiško darbo srityje.

Programos "Erasmus+" strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektu "ACCESS ENTERPRISE" siekiama   parengti strategijas   valstybėse narėse , siekiant remti marginalizuotas grupes, kad jos galėtų pasinaudoti verslo ir savarankiško darbo galimybėmis, ir padėti suaugusiųjų švietėjams ir verslo paramos specialistams ugdyti naujus ir esamus įgūdžius ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projektą ACCESS ENTERPRISE koordinuoja Merseyside Expanding Horizons,  Jungtinė Karalystė – UK su projekto partneriais iš  Ispanijos  (Formacion para el disarrollo e insercion, sociedad limitada),  Portugalija  (Aproximar-cooperativa de solidariedade social),  Lietuva  (SIF -Socialiniu Inovacijų Fondas),  Graikija (Atėnų mokymosi visą gyvenimą institutas Eastiki mi kerdoskopiki etairia) ir Rumunija  (Centru Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia).

Projekto tikslinės grupės:

Profesionalai: instruktoriai ir įmonių treneriai, palaikantys pirmiau minėtas grupes;

Žmonės, kurie yra nepalankioje padėtyje dėl lyties, negalios, rasės, etninės kilmės, religijos;

Asmenys, kurie yra išstumti iš darbo rinkos


Projekto rezultatai yra šie trys intelektiniai produktai (IO):

Situacijos tyrimas („State of Art") apie paramą verslumui ir socialinės atskirties grupių plėtrą  - apžvelgė tikslinių grupių poreikius, dabartinius pagrindinės paramos trūkumus ir kliūtis bei nagrinėjo esamas gerosios patirties metodikas. Šio tyrimo rezultatai parodė poreikį pritaikyti individualų, į asmenį orientuotą mokymą ir paramą, skirtą žmonėms iš marginalizuotų grupių.

Vienas iš pagrindinių projekto tikslų buvo sukurti IO2 Mokymo modulius ir išteklius verslo patarėjams / instruktoriams, dirbantiems su marginalizuotų grupių žmonėmis. IO2 buvo sukurtas taikant bendros gamybos modelį,  pagal kurį specialistai ir marginalizuotų grupių atstovai vienodai traktuojami projektuojant, kuriant, išbandant ir vertinant intelektinius rezultatus.

IO2 apima penkis sukurtus modulius:

  • Kursų vadovas;
  • Susipažinkite su verslininku;
  • Idėjos įgyvendinimas realiame gyvenime;
  • Verslo planavimo priemonės;
  • Nuoseklus gidas/vadovas.

IO3 poveikio ir vertinimo, padėties analizės ir tvarumo ataskaita buvo parengta naudojant informaciją ir žinias, įgytas IO2 pilotinimo etape, siekiant išmatuoti poveikį ir įvertinti „Access Enterprise“ mokymo modulius ir metodiką dviem skirtingoms grupėms: verslo patarėjams ir patiems verslininkams,  taip pat optimizuoti tolesnių „Access Enterprise“ projekto etapų plėtrą

 Daugiau informacijos apie Access Enterprise projektą ir jo rezultatus galima rasti projeto svetainėje:

 https://www.accessenterpriseproject.com/