• Access Enterprise“ projektas siūlo mokymosi išteklius, kurie remia naujų ir esamų verslo patarėjų/dėstytojų, dirbančių su marginalizuotų grupių žmonėmis, įskaitant jaunimą, moteris, neįgaliuosius, migrantus, senjorus, žmonės iš socialiai remtinų bendruomenių, su psichinės sveikatos problemomis, kad padėtų jiems pasinaudoti verslo ir savarankiško darbo galimybėmis


    Projektas Nr.  2018-1-UK01-KA204-048198