Padėti verslininkui judėti į priekį (pozicionavimas + ką toliau daryti po plano)

Įvadas

This chapter focuses on the steps which the entrepreneur should take to move forward in developing his business, once the business plan is set up. 

Šiame skuriuje aptariami veiksmai, kuriuos – kai bus sudarytas verslo planas – verslininkas turėtų atlikti, kad judėtų toliau plėtodamas savo verslą.

Kad valdytumėte verslą, neužtenka vien noro būti pačiam sau viršininku. Tam reikia atsidavimo, atkaklumo, gebėjimo priimti sprendimus ir gebėjimo valdyti tiek darbuotojus, tiek finansus. Jūsų verslo planas, kartu su jūsų rinkodaros ir finansų valdymo planais, nustato jūsų verslo pagrindus ir palengvina jo sėkmę.

Šiame dokumente mes pabandysime atsakyti į keletą klausimų, susijusių su įmonės pozicionavimu rinkoje, įmonės rinkodaros strategija, arba kokie elementai diferencijuoja jūsų verslą nuo kitų verslų.

Verslo idėjos pradėjimas, paleidimas ir išlaikymas rinkoje reikalauja iš jaunų verslininkų nuolatinių pastangų.

Sukurtos verslo gairės, ypač verslo kelionės pradžioje, gali padėti jaunam verslininkui matyti į tolį, kur organizacija eina ir kaip jie ten pateks. Verslo gairės skiriasi nuo tipiško verslo plano, kadangi padeda verslininkams aukštesniu lygmeniu vizualizuoti savo verslo didesnį paveikslą.