6. Mokymosi vertinimas ir patvirtinimas


IO2 bandomojo etapo metu gauta informacija ir žinios naudojamos siekiant įvertinti poveikį bei  „Access Enterprise“ mokymo modulius ir metodiką dviem skirtingoms vietinio lygio grupėms: verslo patarėjams ir patiems verslininkams:

  • Įvertinti asmeninius įgūdžius ir profesinį poveikį verslininkams;
  • Įvertinti asmeninį, socialinį ir profesinį poveikį verslo patarėjams/instruktoriams;
  • Įvertinti verslininkų/ konsultantų profesinių kompetencijų ugdymą.

Naudojamos kelios priemonės:

1.        Mokymosi žurnalo priemonė yra skirta verslininkams.  Tai yra  įgūdžius vertinanti sistema, dokumentuojanti verslininkų kelionę, kurioje jie turi apibūdinti mokymąsi, savo lūkesčius prieš mokymą ir tai, kaip jie pritaikys savo mokymąsi. Ši veikla suteikia puikią galimybę dalyviams pateikti atsiliepimus organizacijoms, parodant jų kritines mintis apie mokymuose naudojamą turinį.  Tai skirta verslininkams!

2.        Poveikio vertinimo klausimynai naudojami analizuoti ir išmatuoti galimą „Access Enterprise" metodikos poveikį verslo patarėjų/instruktorių ir verslininkų iš marginalizuotų grupių asmeniniam ir profesiniam gyvenimui. Tai padės „Access Enterprise“ partnerystei geriau planuoti, efektyviai ir sėkmingai įgyvendinti iniciatyvas.

Poveikio vertinime yra šeši skyriai, kurių kiekvienas turi keletą klausimų, per kuriuos mes siekiame įvertinti pokyčius, įvykusius verslo patarėjams / treneriams ir verslininkams iš  marginalizuotų grupių po pilotinimo proceso. Dalyviai turėtų atsakyti į kiekvieną klausimą pasirinkdami skalę nuo vieno iki penkių: : Nesutinku; Iš dalies nesutinku; Nei sutinku, nei nesutinku; Iš dalies sutinku; Sutinku.


3.  Rūšiavimo kortos (Sorting Card ) – metodas  skirtas verslininkų gautai informacijai įvertinti. Dalyviai turėtų pasirinkti keturias korteles iš jiems pateikto kortelių rinkinio, kuris geriausiai apibrėžia „Access Enterprise" programos poveikį jų gyvenime, tada paaiškinti savo argumentus kolegoms ir organizacijai. Ši veikla gali suteikti reikšmingų įžvalgų apie dalyvių lūkesčius ir nuomones apie mokymą, renkant informaciją apie jų verslumo vizijos pokyčius, susijusius su jų įgūdžiais ir kompetencijomis bei kasdieniu gyvenimu.

4.  Vienos minutės lapas (One Minute Paper) - metodas yra skirtas surinkti verslo patarėjų pirminį jausmą apie mokymą. Dalyviai turėtų atsakyti į šiuos klausimus iki 60 sekundžių:

  •  Kokį teigiamą poveikį jūs manote turėjote verslininkams?
  • Ką jūs dirbote?
  •  Ką jūs būtumėte padarėte kitaip?
  • Kaip mokymo patirtis pakeitė jūsų praktiką iki šiol? Kaip tai pasikeis ateityje?