4. Mokymo kurso modelis verslininkams

Verslininkų mokymo kurso metodas yra labiau verslininko kelionė ir parama dalyviams, steigiantiems savo verslą, o ne mokantiems juos, kaip būti verslininku.

Verslininkai, kaip ir verslo patarėjai, mokomi apie „Access Enterprise" metodiką  –  bendrą gamybą. Tai reiškia, kad tikslinės grupės prisidės prie projekto lygiaverčiai (žiūrėti 3 skyrių).

Proceso sėkmei labai svarbu, kad kurso dalyvių atranka būtų tinkama pagal turinio lygį. Mokymo kursų dalyviai verslininkai turėtų turėti šias savybes:

 •  Motyvacija;
 • Mokymo   poreikį;
 • Judėti į priekį su  idėja;
 • Verslumo, socialinių, pilietinių įgūdžių ir kompetencijų;
 • Mąstysenos / požiūrio pokyčiai;
 • Kelią, kaip jie suvokia verslumą;
 • Gebėjimas gauti palaikymą / grįžtamąjį ryšį;
 • Įgalinimas: gebėjimas  susidoroti / valdyti kasdienį gyvenimą..

Potencialūs verslininkai įdarbinami iš asocijuotų partnerių, kurie remia nepalankioje padėtyje esančias grupes ir atrenkami atsižvelgiant į jų motyvaciją pradėti verslą ir gebėjimą priimti paramą ir patarimus.

Verslininkų mokymas vykdomas taip:
 • "Apversta klasė”;
 • Instruktavimo / kuravimo sesijos;
 • Gebėjimų stiprinimo sesijos.  

,Apversta klasė” mišraus mokymosi tipas  – naudojamas ten, kur besimokantieji supažindinami su turiniu namuose ir praktikuoja jį tiesioginiuose susitikimuose, kuris skatina  mokinius užduoti klausimus, analizuoti, ieškoti atsakymų ir problemų sprendimų, aptarti galimas kliūtis ir iššūkius, įsitikinti, ar jie teisingai suprato teorinės medžiagos turinį, sąvokas ir kokias idėjas jie gavo praktiniam medžiagos naudojimui realiame gyvenime.

Dažniau kuravimas ir instruktavimas  yra naudojami pakaitomis verslo kontekste.

Kadangi verslininkų mokymo kurso požiūris yra daugiau kaip verslininko kelionė ir parama nustatant jų verslą, mentorius turi veikti kaip patarėjas, konsultantas ar vadovas verslininkams, kuris galiausiai gali lemti kelius, kuriuos jie gali pasirinkti geresniam gyvenimui.

Verslininkų mokymo kursai apima:

 Internetinės sesijos - savarankiškas mokymasis, dirbant namuose prieš kiekvieną tiesiogiai vykstančią sesiją kiekvieno modulio temomis;- Tiesioginis mokymas/is:

 • Susipažinkite vienas su kitu: Įvadinė dalis. Dalyvių pristatymas, jų poreikiai, lūkesčiai, interesai. Mokymo/si taisyklės. „Access Enterprise" mokymo/si kursų struktūros pristatymas, lankstus darbo grafikas, mokymosi medžiaga, metodika ir žiniomis grindžiama inovacijų bei pritaikymo nauda jų gyvenime;
 • Peržiūrimi moduliai;
 • Apmąstymai apie mokymą/si;
 • Vertinimai.

Pilotinimo rezultatas yra ne pradėti verslą, bet turėti planą.