2. Verslo patarėjų mokymo kurso modelis

Verslo patarėjų mokymo kursai rengiami pagal kiekvienai  šaliai  pritaikytą ir parengtą bandomąjį planą.

Proceso sėkmei labai svarbu, kad kurso dalyvių atranka būtų tinkama turinio lygiui. Tam atrankoje dalyvaujantys specialistai turi gerai išmanyti būsimų kandidatų dalyvauti ypatybes: išsilavinimo lygį, karjerą ir darbą, šeimos ir socialinį kontekstą ir kt.

Taigi, prieš pradedant mokymo kursą, Verslo patarėjai turi  būti pasirengę vykdyti užduotis remti visus, „kad jie galėtų geriausiai mąstyti ir praktikuotis". Norėdami tai padaryti, verslo patarėjai skatina visapusišką dalyvavimą, skatinti tarpusavio supratimą ir puoselėti bendrą atsakomybę. Remdami visus, kad jie galėtų geriausiai mąstyti, verslo patarėjai leidžia besimokantiesiems ieškoti įtraukiančių sprendimų (Sam Kaner, 2007). Dirbdami pagalbininkais, verslo patarėjai turi žinoti pagrindinius darbo su besimokančiais principus, nuo kurių priklauso sėkmė. Mokymuose akompanimentas yra svarbus ne tik dėl savo savybių ar profesinių įgūdžių, bet ir dėl veiksmingo tų konfliktų ar asmeninių tobulinimo sričių, kurios gali trukdyti pokyčių procesui, valdymo. Verslo patarėjas raginamas būti kūrybingas ir lankstus besimokančiųjų poreikių atžvilgiu.

Šiems reikalavimams įgyvendinti reikėjo verslo patarėjų įdarbinimo ir atrankos  proceso. Suaugusiųjų švietimo centrų, asociacijų ir NVO instruktoriai, dirbantys verslumo srityje, buvo įdarbinti ir atrinkti per tinklą arba bendradarbiavo su minėtomis institucijomis. Kiekvienoje šalyje partnerėje buvo įdarbinti penki verslo konsultantai apklausdami arba naudodami CV.

Verslo patarėjai turėtų:

 • sukurti psichologiškai draugišką mokymosi aplinką;
 • susipažinti su auditorijos biografija ir žinoti jų poreikius bei lūkesčius;
 • turėti patirties, kaip dirbti su žmonėmis iš marginalizuotų grupių;
 • turėti žinių ir įgūdžių organizuoti mokymosi sesijas;
 • gerai išmanyti mokymo turinį (1–5 ir O3 moduliai);
 • turi esminių asmeninių savybių: turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti tolerantiškam,   sugebėti motyvuoti besimokančius ir kelti pozityvius savęs vertinimo įgūdžius;
 • būti geri pagalbininkai;
 • sugebėti susidoroti su dviem tikslinėmis grupėmis;
 • sugebėti nustatyti ir įdarbinti mokymo sesijos dalyvius.

Verslo patarėjai mokomi apie „Access Enterprise" metodikąbendrą gamybą

Bendra gamyba reiškia viešųjų paslaugų teikimą vienodais ir abipusiais ryšiais tarp specialistų bei paslaugas besinaudojančių žmonių. Tikslinės grupės prisidės prie „Access Enterprise" projekto kaip lygios.

 Pagrindiniai bendros gamybos principai:

1. Lygybė – bendra gamyba prasideda nuo minties, kad nė viena grupė ar asmuo nėra svarbesnis už bet kurią kitą grupę ar asmenį. Taigi visi yra lygūs ir kiekvienas turi turto (įgūdžių), kurį galėtų atnešti į procesą.

2. Įvairovė – įvairovė ir įtrauktis yra svarbios bendros gamybos vertybės. Tai gali būti sudėtinga, tačiau svarbu, kad bendros gamybos projektai būtų aktyvūs  ir įvairūs.

3. Prieinamumas – prieiga turi būti pripažinta kaip pagrindinis bendros gamybos principas, nes procesas turi būti prieinamas, jei visi ketina dalyvauti vienodomis sąlygomis. Prieinamumas – tai užtikrinimas, kad kiekvienas turėtų vienodas galimybes visapusiškai dalyvauti veikloje  taip, kad tai jiems labiausiai tiktų.

4. Abipusiškumas – abipusiškumas yra pagrindinė bendros gamybos sąvoka. Jis buvo apibrėžtas kaip užtikrinti, kad žmonės gauna bei duoda, ir suteikia žmonių norą jaustis reikalingais ir vertinamais.

Yra 6 pagrindiniai elementai, kuriais galima naudotis taikant bendros gamybos principus:

 • Turtu pagrįsto požiūrio taikymas;
 • Remiantis esamomis žmonių galimybėmis;
 • Abipusiškumas ir pasikeitimas;
 • Bendraamžių palaikymo tinklai;
 • Neryškūs (nykstantys) skirtumai;
 • Parodyti kelią, o ne vadovauti.

Parengtas dalyvavimo kopėčių pratimas  apie tai,  kaip jis naudojamas „Access Enterprise".


Mokyk instruktorius renginys bus skirtas verslo patarėjams, kad jie galėtų įgyvendinti „Access Enterprise", suprasti „Access" projekto metodiką ir bendros gamybos modelį, kuris yra šios projekto idėjos pagrindas.

Mokymai vyksta nustatant kas veikia, o kas ne, kad būtų galima suprasti kur tobulėti.

Mokyk instruktorius renginys turėtų būti interaktyvus, įtraukiantis tikslinę projekto grupę. Pilotinimas turėtų vykti pagal planą su aiškiais tikslais ir laiko trukme: nuspręsti dėl testavimo grupės ir turinio, įvardinti iššūkius.

Formato mokymas yra Flip classroom - su turiniu susipažįstama internetu ir tada tiesioginiuose susitikimuose.

Šio renginio tikslas – verslo patarėjams/instruktoriams pateikti: kursų vadovas su trimis mokymo moduliais. Žingsnis po žingsnio vadovas, taip pat rinkti atsiliepimus apie IO3 poveikį.

Verslo patarėjų / instruktorių mokymai labiau panašūs į mokymų ir užsiėmimų planą.

Mokyk instruktorius renginio pabaigoje dalyviai turėtų turėti išmokti:

 • Vertybes ir principus;
 • Bendros gamybos metodus;
 • Verslininko profiliavimas (kas ir kaip);
 • Paversti verslą realybe (suprasti ir patirti);
 •  Verslo planavimo įrankiai (įsitikinkite, kad jie yra susipažinę su jais ir gebėtų juos naudoti);
 • Poveikio vertinimo priemonė.

Paskutinį kartą keista: Penktadienis, 2021 balandžio 9, 22:25