1.2. Modulis 2 - Susipažinkite su verslininku


Šis modulis skirtas verslo patarėjams/instruktoriams padėti jiems suprasti verslininko profilį įgūdžių ir patirties požiūriu,  taip pat mokyti verslo patarėjus / instruktorius,  kaip pažindami verslininkus, jie galėtų įgyvendinti „Access Enterprise“ metodiką. Šis modulis taip pat skirtas verslininkams, kad jie supažindintų su mokomąja medžiaga ir praktika, kuri naudojama per pilotinius kursus

Šis modulis apima šias  temas:

  • Pagrindinės IO1 išvados;
  • Dalyvavimo kopėčios;
  • Susipažinkite su verslininku;
  • Susipažinkite su verslo patarėju;
  • Bendra gamyba;
  • Palaikymo ratai.

Pagrindinės IO1 išvados

Naudokite internete šios temos aprašymą, kuriame pateikiamos pagrindinės išvados, nustatytos Situacijų analizės apžvalgoje apie verslumo paramą, atkreipiant dėmesį į marginalizuotų grupių verslininkų profilį, kaip rezultatą mokslinių tyrimų, kurie buvo atlikti kiekvienoje partnerių šalyje. Tai padės jums suprasti verslininko profilį įgūdžių ir patirties požiūriu, taip pat išmokti, kaip, pažindami verslininką,  padėti jiems įgyvendinti „Access Enterprise" metodiką.


Dalyvavimo kopėčios (Ladder of Participation)

Tikslas: nustatyti pagrindinius klausimus apie pilotinimo įgyvendinimą.

Paaiškinkite projekto tikslą, kad pasiektumėte paskutinį kopėčių laiptelį. Naudokite šabloną Armsteins Ladder of Participation (Armsteins Kopėčios dalyvavimą) ir  Armsteins Ladder of Participation Exercise Sheet  praktiniam darbui. Dalyviai turėtų pagalvoti apie savo patirtį ir pateikti pavyzdžių kiekvienam veiksmui: Su kuo daryti? Kokiam tikslui daryti? Kam daryti? - ir atsakyti į klausimus: Kur jis tinka dalyvavimo kopėčiose? Kokių rezultatų pasiekėte? Kaip pasiekėte geresnių rezultatų? Šis pratimas pateikia modelį, padedantį specialistams apsvarstyti, kur jie yra savo kelionėje, kad galėtų produktyviai dirbti su asmenimis bendradarbiaujant. Pratime naudojamas šablonas Armsteins Ladder of Participation skatinantis apsvarstyti asmeninę praktiką ir pabrėžti, kad dirbant kartu galima gauti geresnius rezultatus

Bendra gamyba

Verslo patarėjai, žinantys verslininkus, palaiko juos, kad įgyvendintų „Access Enterprise" metodiką. Pradėkite nuo pratybų, kurios paskatins dalyvius apsvarstyti bendros gamybos apibrėžimą ir pagrindines vertes. Jie sužinos, ką reiškia būti abipusišku ir galės aiškiai apibūdinti pagrindinius bendros gamybos principus. Išdalinti padalomąją medžiagą su bendros gamybos apibrėžimais ir principais, ir rašymo priemones praktiniams užsiėmimams. Dviejose grupėse (po tris asmenis), nagrinėjamas pagrindinis bendros gamybos principas, pateikiamas šio principo apibrėžtis ir pavyzdys, kaip jis galėtų pasireikšti  „Access Enterprise" pilotinimo metu. Apibendrindami gaukite grįžtamąją informaciją: apibrėžkite pagrindinius dalykus ir užtikrinkite, kad apibrėžtys būtų tarpusavyje suderintos ir suprantamos

Pažinkite verslininką

Paprašykite savo dalyvių atskirai arba grupėmis apibūdinti asmenį, kuris pristatytų profilį: nupieškite asmenį, tada suteikite vardą, amžių ir verslo idėją. Dalyviai turėtų išsiaiškinti savo požiūrį, ateities lūkesčius, vertybes ir aistras, įgūdžius, iššūkius, pagrindinius sėkmės veiksmus ir gebėjimus, susijusius su verslo aplinka


Pažink verslo patarėją

Paprašykite savo verslininko individualiai arba grupėmis apibūdinti asmenį:  Šis pratimas leidžia ir įgalina verslininkus laisvai aptarti verslo poreikius, iššūkius ir sprendimus naudojant personažą, o ne save, taip pat suteikia įžvalgą ne tik apie verslo idėją, bet ir apie dalyvių, sukūrusių verslininko profilį, savybes, ko verslininkas tikisi ir ko reikalauja iš savo verslo trenerio.

Aptarkite verslininkų ir verslo instruktorių pratybų skirtumus ir panašumus

Palaikymo ratai

Naudokite šablonus Bendros gamybos paramos ratai praktiniam pratimui (Co-production circles of support for practical exercise). Tai padeda suprasti, kas yra pagrindiniai veikėjai, remiantys tikslinę grupę (verslo patarėjai ir verslininkai).

Nurodytame lape išvardijami veikėjai, kurių kiekvienas iš dalyvių į teritoriją patenka per keturis apskritimus (tuo daugiau išorės, tuo toliau).

Bendros produkcijos gamintojai yra žmonės, susiję su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kurios yra atsakingos už rezultatus ir skiria savo laiką bei dalinasi turimais įgūdžiais ir kompetencijomis.

Dalyviai yra žmonės, kurie gaus naudą, naudodamiesi tam tikra paslauga arba padės ją teikti, tačiau iš pradžių jie paslaugos nesukuria. Laikui bėgant šie žmonės gali tapti bendros produkcijos gamintojais.

Į procesą įtraukti asmenys yra žmonės, kuriems gali tekti suteikti informacijos apie jūsų paslaugą ir kurie gali norėti suteikti grįžtamąjį ryšį, pvz, komisijos nariai ar vadovai, tačiau patys aktyviai nedalyvauja procese ir nekuria bendros produkcijos.