Konfliktų valdymas - konfliktų sprendimo etapai

Konflikto valdymas yra apibrėžtas kaip sistemingas procesas, kurio tikslas - rasti tenkinančius sprendimus konflikte dalyvaujantiems nariams. Tuo pat metu jo pagrindinis tikslas yra sumažinti neveikiančius konfliktus, mažinančius grupės efektyvumą, ir savo ruožtu panaudoti efektyvius ar konstruktyvius konfliktus, kad būtų sukurti teigiami rezultatai.

Konflikto sprendimo stadijos apima:

  • Derybos: skirtingos pusės aptaria ir bando rasti sprendimą.
  • Tarpininkavimas: visuotinai priimtas, neutralus ir objektyvus asmuo padeda abiems pusėms rasti sprendimą.
  • Arbitražas: asmens įsikišimas siekiant išspręsti konfrontaciją įpareigojančiu kompromisu.
  • Teismo sprendimas: apeliacija į teismą, kuris yra visiškai privalomas sprendimas, retai naudingas abiems pusėms.