1 ŽINGSNIS. INSTRUKTORIŲ ĮDARBINIMAS

Naudojant „Access Enterprise“ metodiką, organizacijai (projektui), kuri vadovauja procesui, svarbu įdarbinti, mokyti ir palaikyti tinkamus instruktorius, kurie supranta metodiką ir laikosi jos vertybių. 

Plačiai užmeskite savo tinklus ir noriai apsvarstykite platų galimų instruktorių spektrą. Pavyzdžiui, galite kreiptis į prekybos rūmus, vietos prekybos asociacijas, direktorių institutą, vietos universitetus, savo organizacijos žmones, vietos mikro ir MVĮ verslininkus, dideles įmones, kurios galbūt sutiktų prisidėti prie projekto bei sėkmingus verslininkus, kurie jau perėjo „Access Enterprise“ mokymų procesą.

Svarbu, kad instruktoriai turėtų tiesioginės patirties dirbant versle. Būtų geriausia, kad jie būtų verslininkai – tada jie galės efektyviai mokyti žmones. Žemiau yra pateikta keletas efektyviems verslo mokymams būdingų savybių. Pasistenkite įsitikinti, jog jūsų įdarbinti instruktoriai pasižymi keliomis arba visomis iš šių išvardintų savybių:

1) Gebėjimas užmegzti patikimus santykius: naujajam verslininkui lengviau mokytis iš žmogaus, kuriuo pasitiki. Geri instruktoriai aiškiai nustato ribas ir sukuria pasitikėjimą, aiškiai suprasdami savo nustatytus mokymosi ir tobulėjimo tikslus, protingai samprotauja, yra kantrūs ir vykdo visus duotus pažadus bei susitarimus.

2) Struktūrinis požiūris: geri instruktoriai gebės nustatyti, kokiame kelyje dabar yra naujasis verslininkas ir kokiu keliu jis nori eiti. Padėti kitiems ugdyti savimonę ir suteikti įžvalgų yra pagrindinis instruktoriaus darbas. Gavus grįžtamąjį ryšį ir praktinių patarimų, pagerės naujojo verslininko veikla, o intruktorius apžvelgs tokias sritis kaip spragos ar neatitikimai, esami rezultatai ir trokštami rezultatai, žodžiai ir veiksmai bei ketinimai ir poveikis.

3) Savimonė ir savęs vertinimas: geri intruktoriai skatina savirefleksiją ir savęs vertinimą. Šių rezultatų galima pasiekti uždavus atvirus klausimus, raginant priimti alternatyvius problemų sprendimo būdus bei skatinant pagrįstai prisiimti riziką.

4) Palaikymas ir padrąsinimas: kaip mokymosi partneriai, geri treneriai atidžiai išklausys, bus atviri kitų požiūriui ir leis daryti klaidas. Jie palaiko, skatina ir motyvuoja.

5) Orientavimasis į rezultatus: efektyvūs koučingo mokymai yra paremti tikslų siekimu. Treneris padeda naujajam verslininkui išsikelti prasmingus tikslus ir nusistatyti žingsnius, reikalingus tikslams pasiekti.

Taigi, jūsų tikslas – įdarbinti instruktorius, kurie:

draugiški

                                            turi daug žinių

                                                              geba lengvai įgyti pasitikėjimą ir užmegzti ryšį

                                   sėkmingi

                                                                      skiria laiko

           pasiūlo efektyvia pagalbą

`                                                                                   geba nuosekliai dalyvauti

 

Patirtinis mokymasis mokymasis iš patirties

Patirtinis mokymasis yra pagrindinis „Access Enterprise“ metodikos principas. Jo apibendrinimas pateiktas šioje diagramoje:

Atlikdami su „Access Entrperprise“ metodu susijusį darbą, jūs padėsite verslininkams užbaigti veiklą, kuri suteiks jiems galimybę įgyti patirties ir įgūdžių, padedančių pradėti dirbti savarankiškai ir kurti verslą. Veiklos ir tolimesni darbai, kuriuos verslininkai atliks, bus tiesiogiai susiję su jų verslu „realiame gyvenime“ arba, kai kuriais atvejais, padės jiems dirbti kitose verslo srityse.