Konflikto priežastys patariamuosiuose santykiuose

Kiekvienas konfliktas tarp verslo patarėjo ir potencialaus verslininko turi pagrindinę priežastį, sukeliančią nepasitenkinimą ir nesutarimus:

  • kai abiejų pusių įsitikinimai ir idėjos nesutampa;
  • kai abi šalys mano, kad jų indėlis nėra priimamas ar gerbiamas;
  • kai abi šalys vertina viena kitos veiklą pagal prastus ir neteisingus kriterijus;
  • kai abi pusės neteikia grįžtamojo ryšio ir nevertina viena kitos indėlio kuriant verslo idėją ir plan;,
  • kai prieštarauja dvi ar daugiau iš šių vertybių (Schwartz, 1992):

              - individualūs interesai: galia, pasiekimai, hedonizmas, stimuliavimas ir savęs nukreipimas;

              -  kolektyviniai interesai: geranoriškumas, tradicijos ir susiderinimas;

              -  mišrūs interesai (individualūs ir kolektyviniai): universalizmas ir  saugumas.

Vertybės yra svarbus savęs ir asmenybės komponentas ir skiriasi nuo požiūrio, įsitikinimų, normų ir bruožų.