3 ŽINGSNIS. Susipažinimas su verslininko samprata ir verslininkų verslo idėjomis

Įdarbinę savo instruktorius ir verslininkus, paskatinkite juos dirbti kartu. Pirmasis instruktorių ir verslininkų bendro darbo etapas – susipažinti su verslininko samprata (2 modulis), susieti ir įvertinti verslininkų savybes, patirtį, gebėjimus ir įgūdžius, taip pat – sužinoti apie verslininkų verslo idėjas ir motyvaciją jas kurti. Tai yra neatsiejama metodikos dalis, nes ji suteikia konsultantams ir treneriams reikiamos informacijos apie tai, kokiame vystymosi proceso etape verslininkai yra ir kaip galima jiems padėti įvairių verslo plėtros etapų metu.

Svarbu, kad ir verslininkas, ir treneris atpažintų ir suprastų verslininkų savybes, patirtį, gebėjimus ir įgūdžius bei visas vidines ir išorines kliūtis, kad būtų galima:

a) nustatyti individualizuotą paramos programą ir veiksmų planą, kuriais treneris naudosis;

b) nustatyti asmeninio tobulėjimo sritis, į kurias verslininkas turi sutelkti dėmesį;

c) skatinti motyvacinius ir pasitikėjimo savimi įgūdžius, kuriuos reikia ugdyti.

Šių rezultatų galima pasiekti įvairiais būdais, tačiau vienas pagrindinių būdų tai padaryti – naudotis verslininko profiliu (žr. 2-ą modulį).

IDĖJŲ tobulinimas


  • Išanalizavęs verslininko asmeninę patirtį, įgūdžius ir gebėjimus, instruktorius taip pat dirbs su verslininkais ir aptars bei įvertins jų verslo idėjos pagrįstumą bei tai, ar jie turi motyvacijos pradėti ir vadovauti savo verslui ar socialinei įmonei. Treneriai gali tai padaryti sujungdami 2 modulius: 3-ą modulį („Verslo idėjos įgyvendinimas realiame gyvenime“) ir 2-ą modulį. Svarbu padaryti taip, kad atsiskleistų verslininkų galimybės ir gebėjimai. Instruktoriai turi užtikrinti, kad jie:·
       
  • Neatmeta idėjos ir negalvoja, jog ji yra kvaila, neišbaigta ar neoriginali!;
  • Nekiša idėjų verslininkams į galvas;
  • Nekeičia idėjos ir nesako verslininkui: „Turi daryti būtent taip!“;
  • Aktyviai klausosi informacijos apie verslo idėją;
  • Užduoda atvirus klausimus, kurie suteikia verslininkams galimybę apsvarstyti savo verslo idėją;
  • Pateikia verslininkui pasiūlymų, kaip dar jis galėtų išbandyti savo verslo idėją bei pasiūlo būdų, kaip būtų galima patobulinti verslo idėją.

Yra naudinga priemonė, kuri padeda treneriui palaikyti šią diskusiją. Tai – idėjų profilis.

The Access Enterprise Idėjų profilis

1. Kokia yra jūsų verslo idėja ar idėjos? Pagrįskite savo nuomonę, naudodami mažiau nei 10 žodžių.

2. Kodėl pagalvojote apie šią idėją? Pagrįskite savo nuomonę, naudodami mažiau nei 15 žodžių.

3. Kodėl manote, jog tai yra gera verslo idėja? Pagrįskite savo nuomonę, naudodami mažiau nei 15 žodžių.

4. a) Ar dar kas nors vykdo šią veiklą?

b) Jei taip, kas ją vykdo?

c) Ką tie žmonės veikia?

d) Ar jūsų sugalvota idėja bus kažkuo kitokia? Jei taip, kuo jūsų idėja skiriasi nuo esamų tiekėjų idėjos?

5.a) Kas pirks jūsų prekes ir paslaugas?

b) Kokie tai žmonės?

c) Kur jie gyvena?

d) Iš kur žinote, kad jie iš jūsų pirks?

6. Kiek jie mokės už prekę ar paslaugą? Iš kur žinote, kad jie tiek sumokės?

7. Kokios yra verslo idėjos vystymo išlaidos?

8. Kokios yra jūsų verslo valdymo išlaidos siūlant šias prekes ar paslaugas?

9. Iš kur žinote, kad jūsų verslo idėją bus galima įgyvendinti realiame gyvenime? Pagrįskite savo nuomonę, naudodami mažiau nei 20 žodžių.

Svarbu paminėti, jog „Access Enterprise“ metodo 2-ame ir 3-iame moduliuose naudojami dokumentai turėtų būti suvokiami kaip „gyvi dokumentai“ ir turėtų būti reguliariai peržiūrimi bei pataisomi ir, jei reikia, reguliariai naudojami „Access Enterprise“ proceso metu.