2 ŽINGSNIS. VERSLININKŲ ĮDARBINIMAS

Įdarbindami verslininkus (įdarbindami asmenį, o ne idėją) ir panaudodami verslininko profilį, atlikite šiuos veiksmus (2 modulis):

1.  Visada prisiminkite, kad idėjos yra bendros. Idėjas įgyvendinančius žmones reikia branginti kaip auksą!

Pasaulis yra pilnas neįtikėtinų idėjų, tačiau tam, kad jos būtų naudingos, prie jų įgyvendinimo turi prisidėti nepaprastu užsidegimu, talentu ir įgūdžiais pasižymintys žmonės.

Priimdami į darbą verslininkus, atsižvelkite į aukščiau išvardintus aspektus. Vertinkite verslininkus pagal tai, kokie jie yra kaip asmenybės ir kokios yra jų galimybės, o ne pagal verslininkų idėjas. Žinoma, tam tikrais atvejais idėja gali būti verslininko atspindys, tačiau tai neturėtų būti vienintelis kriterijus, kuriuo reikėtų vadovautis renkantis verslininką.

2.  Idėjos įgyvendinimas gali kelti baimę, tačiau svarbiausia – žengti pirmą žingsnį į priekį tam, kad įgyvendintumėte savo idėją.

3.  Sėkmingas verslininkas yra žmogus, kuris mato bendrą vaizdą ir žino, kada reikia sutelkti dėmesį į įgyvendinimo specifiką.

Idėjos analizavimas yra svarbus parengiamasis žingsnis, tačiau viena didžiausių kliūčių, su kuriomis žmonės susiduria, yra pernelyg didelis noras analizuoti kiekvieną galimą problemą, su kuria gali tekti susidurti, ir bandyti ją išspręsti. Todėl sėkmingiausi verslininkai sutinka, jog ankstyvoje idėjos įgyvendinimo stadijoje nėra galimybių tiksliai numatyti visų situacijų, su kuriomis gali tekti susidurti, ir neįmanoma žinoti visko, ko gali prireikti ateityje. Einant savo idėjos įgyvendinimo link, veiksniai aplink jus pradės keistis, o jiems keičiantis, į dienos šviesą visada iškils naujų faktų, kurie jums padės nukreipti savo idėjas tinkama linkme. Pradėdami savo verslą žinokite, kad jūsų idėja vystysis, tobulės ir gali stipriai pasikeisti iki tol, kol bus pilnai išpildyta. Taip nutinka su visomis puikiomis idėjomis ir jūs norite, kad taip nutiktų. Rinkdamiesi potencialius verslininkus, taip pat atkreipkite dėmesį į jų lankstumą, pasitikėjimą savimi, saikingą užsispyrimą, norą išklausyti ir mokytis... bei, jei reikia, į norą ir sugebėjimą pakeisti idėją.

4.  Noras dalintis, gauti grįžtamąjį ryšį ir mokytis iš kitų yra svarbiausi verslininko bruožai.

5.  Užsidegimas ir entuziazmas, derantis su aiškiomis mintimis ir novatorišku požiūriu į darbą. Verslininkai entuziastingai domisi idėjomis, tačiau taip pat sugeba išlikti ramūs. Atsidavimas tam, ką daro, padeda verslininkui išgyventi sunkius laikus, kurie yra neišvengiami einant idėjos įgyvendinimo keliu, o aiškios mintys padeda priimti reikiamus sprendimus.