Peržiūros ir reflekcija


 “Sek ta valia ir tuo keliu, kurių patirtis sutampa su tavąja”.

 Karlas Jungas, Filosofas, 1875-1961

Verslumas yra mokymosi visą gyvenimą dalis; kad verslumas būtų veiksmingas, potencialūs verslininkai turi būti besimokantys. Siūlomi verslo modeliai, taip pat iškilę sunkumai ar iššūkiai, gali suteikti daug galimybių galvoti apie verslumą. Tačiau prieš užmezgant verslo patariamąjį ryšį, svarbu pateikti keletą atsakymų.

Koks verslo patarėjui bus didžiausias iššūkis, turint potencialius verslininkus?

Paprastai didžiausias verslo patarėjo iššūkis yra padidinti verslininkų įsitraukimą, ypač kai kalbama apie naujus verslininkus. Dažniausiai daugelis verslininkų užmezga verslo patariamąjį ryšį be stiprios motyvacijos ir siekia trumpalaikių rezultatų. Svarbu įkvėpti verslininkus pritaikyti naujas žinias, kad jie patenkintų savo poreikius ir interesus, bei sukurti gerą patariamąją ir mokymosi aplinką

Kaip taikomų verslo modelių mokymo ir užduočių tobulinimo derinys gali suteikti naują supratimą apie verslo patarimus?

Dalykų žinojimas ar supratimas nebūtinai reiškia gebėjimą gerai perduoti žinias. Verslininkų mokymuisi skatinti turėtų būti sukurta tinkama mokymosi aplinka, kuriai būdingos įvairios mokymo strategijos ir pateikimo metodai.  Taikomų verslo modelių mokymo derinimas, kartu skiriant konkrečias užduotis, suteikia puikią galimybę tobulinti verslo konsultavimo įgūdžius.  Svarbu ne tik paruošti mokymo medžiagą, bet ir plėtoti patariamuosius metodus, skirtus žinių perdavimui, paskiriant konkrečias užduotis. Verslo patarėjai turėtų būti ne „kviestiniai lektoriai”, bet potencialių verslininkų „pagrindiniai instruktoriai“.

Kokios specialios informacijos turėtų ieškoti potencialūs verslininkai apie savo būsimus verslo konsultantus?

Du svarbiausi įgūdžiai, kuriuos turėtų turėti verslininkų patarėjai yra gero lygio verslo patariamoji patirtis ir sertifikuotas susipažinimas su dabartinėmis verslo priemonėmis. Kitos svarbios savybės yra noras tyrinėti naujas temas, lankstumas keisti nustatytus patariamuosius planus ir nuolatinis atnaujintos informacijos teikimas verslininkams.