Tikslai

Modulis 4 - Verslo planavimo priemonės  tikslas - pristatyti LEAN planą (suvaržymus ir sąlygas), komponentų ir įgyvendinimo analizę, suprasti procesą nuo teorijos iki praktinių žingsnių, įgalinti verslininkus, kodėl jie turėtų turėti planą ir atlikti sekančius žingsnius:

 • Suprasti pagrindinį verslo planavimo tikslą;
 • Suprasti jų asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses;
 •  Suprasti išorinę aplinką ir jos ryšį su organizaciniu kontekstu ir konkrečiais sprendimais;
 • Priimti grėsmių ir galimybių požiūrį į verslo planavimą;
 • Apibūdinkite pagrindinius efektyvaus verslo planavimo principus ir priežastis;
 • Pateikite jų verslo idėją struktūrizuotu formatu;
 •  Pateikite savo vertės pasiūlymą;
 • Taikykite efektyvų verslo modelį bet kokio tipo versle;
 • Įvertinkite jų verslo idėją.


Modulio temos:

    • Kodėl yra svarbu planuoti verslą?;
    • Kodėl Lean Planas?
    • Kaip įdiegti  Lean Planą?
    • Kitos priemonės;
    • Peržiūros ir Reflekcijos;
    • Pagalba verslininkui eiti pirmyn..

 Praktinės užduotys:

    • Lean Planas ;
    • Penkių pajėgumų modelis;
    • Lean Drobės verslo planas;
    • Idealūs verslo santykiai.