Konfliktinių situacijų įveikimo būdai

1.    Trumpalaikis vengimas: Vengiant sąveikos kai konfliktuojama. Abi šalys gali susigrąžinti savo ramybę ir racionaliau mąstyti apie tikrąsias bet kokio konflikto priežastis.

2.    Abiejų pusių indėlio įvertinimas: Užuot kaltinę vienas kitą, tiek verslo konsultantai, tiek verslininkai turi įvertinti vienas kito indėlį ir bendrą veiklą, kad užpildytų spragas neišsipildžiusių lūkesčių sąraše.

3.     Atsiliepimai ir diskusija: Stebint bet kokį artėjantį konfliktą, galima nustatyti pagrindines problemas, kurias aptarus galima išspręsti bet kokias pirmines priežastis ir sukurti naują patariamųjų santykių pagrindą. Svarbu sutelkti dėmesį į problemas, o ne į nuomones ir aiškiai išreikšti jausmus. Tam, kad vyktų veiksmingos diskusijos, turi būti keletas sąlygų:

  • Abipusio pasitikėjimo ir supratimo jausmas
  • Didelė bendravimo patirtis tarp patarėjo ir verslininko
  • Gebėjimas priimti savo klaidas
  • Jautrumas asmenybės problemoms
  •  Išlavinti bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai

 4.   Nelygybės valdymas: Kartais, kai aptariami tikrieji patariamojo santykio rezultatai, lengviau nustatyti, kaip kiekviena šalis suvokė ir išgyveno konfliktą. Pvz., Patarėjas gali tvirtinti, kad prarado brangaus laiko, o verslininkas – prarastą nuotaiką bendradarbiauti. Bet kokiu atveju, suvokus prastus rezultatus, dėl kurių kyla konfliktai, galima išanalizuoti kiekvienos šalies vaidmenį bet kokiame nustatytame prieštaravime.

5.    Patariamųjų santykių nutraukimas: Jei nepadeda nei diskusija, nei trumpa pertrauka, būtina apsispręsti dėl patariamųjų santykių nepertraukiamumo, siekiant išvengti tiek patarėjo, tiek potencialaus verslininko atgrasymo užmegzti naujus patariamuosius santykius.


Paskutinį kartą keista: Pirmadienis, 2021 kovo 29, 00:27