„Access Enterprise“ metodo pagrindiniai principai ir ypatybės

Misija

„Access Enterprise“ metodas yra skirtas padėti socialinę atskirtį patiriančioms žmonių grupėms susikurti sau darbo vietas. Tai – praktiška ir patikima sistema, padedanti asmenims, dažnai susiduriantiems su daugybe įvairių specifinių kliūčių darbo rinkoje, tapti naujais verslo žmonėmis, naujais verslininkais ir socialiniais novatoriais. „Access Enterprise“ modelis sukurtas remiantis  modeliais „Individual Placement and Support Employment model“ ir „Business Couching“, kurių esmė – verslo žmonių parama verslininkams.

„Access Enterprise“ modelis yra sisteminis modelis – tai nėra griežtas modelis. Jame yra siūlomos idėjos, struktūra ir patikima metodika, kuri turėtų būti vertinama kaip atskaitos taškas ir vadovas naujoms įmonėms.

Lankstus požiūris

Norėdami įgyvendinti „Access Enterprise“ metodą, turite įsitikinti, jog jūsų požiūris yra lankstus. Atminkite, kad šis modelis – tai priemonė, skirta padėti verslininkui tobulėti, o ne tik verslo idėja. Todėl jūs turėtumėte gebėti atsižvelgti į individualius poreikius ir prisitaikyti prie situacijos. Metodas gali būti įgyvendinamas įvairioje formalioje ir neformalioje aplinkoje, jį galima taikyti dirbant individualiai arba grupėmis. Naudojamos mokymosi metodikos yra paremtos bendra (tarpusavio) mentoryste ir koučingu.

Bendras (tarpusavio) koučingas/mentorystė

Termino kolega (peer) apibrėžimas                 

Kolegos yra asmenys, turintys keletą bendrų savybių, požymių ar aplinkybių. Šiuo atveju tai yra žmonės, turintys verslo kūrimo ir valdymo patirties ir (arba) pripažįstantys, kad yra kilę iš tos pačios geografinės ar teminės bendruomenės kaip ir verslininkai

Terminų mentorystė/koučingas apibrėžimas

Mentorystė/koučingas yra ugdomoji partnerystė, kurios dėka vienas asmuo dalijasi savo žiniomis, įgūdžiais, informacija ir perspektyva, kad paskatintų asmeninį bei profesinį kito asmens augimą. Mes visi norime įgyti naujos profesinės patirties ir sužinoti ką nors, ko paprastai nežinome. Mentorystė – galinga jėga, nes ji suteikia unikalią galimybę bendradarbiauti, siekti tikslų ir spręsti problemas.

Koučingas yra ilgalaikė partnerystė, tenkinanti ugdymosi poreikius, padedanti išnaudoti visą potencialą bei teikianti naudą konsultuojamam asmeniui.

Mentorystės ir koučingo tikslas – visada padėti konsultuojamam žmogui ką nors pakeisti: pagerinti savo veiklą tam tikroje srityje, išsiugdyti reikiamas savybes, tobulinti įgūdžius, įgyvendinti savo viziją ir pan. Tai yra kelias, kuris veda žmones iš ten, kur jie yra („čia“), į ten, kur jie nori būti („ten“).

Mentorystė yra protiniai gebėjimai, kuriuos reikia rinktis, ausys, kuriomis reikia klausyti ir postūmis teisinga linkme“ . John C. Crosby

Terminų bendra (tarpusavio) mentorystė/koučingas apibrėžimas

Bendra (tarpusavio) mentorystė/koučingas yra paremti pusiau struktūrizuotais suplanuotais užsiėmimais su konkrečiomis gairėmis, dažnai – su nustatytu susitikimų ir užsiėmimų skaičiumi iš anksto nustatytoje rezultatų grupėje. Bendros (tarpusavio) mentorystės mentoriai/treneriai gali būti parenkami atsižvelgiant į konsultuojamų asmenų jautrumą, pasitikėjimą savimi, socialinius įgūdžius ir patikimumą.

Bendra (tarpusavio) mentorystė/koučingas yra procesas, kurio metu daugiau patirties turintis asmuo (šiuo atveju – konsultantas) skatina ir padeda mažiau patirties turintiems asmenims tobulinti savo potencialą bendroje interesų srityje.

Tikslinės grupės ir organizacijos

Bendros (tarpusavio) mentorystės metodą gali naudoti bet kuri grupė ar organizacija, norinti padėti savo nariams tobulėti ir padidinti savo potencialą.

Labai svarbu parinkti tinkamą mentorių, turintį reikiamos patirties versle ir teisingą požiūrį.

 

Naudingi patarimai

•    Stebėkite, ar pastangos nėra vienpusės. Taip būna tada, kai viena šalis mentorystės procesui skiria daugiau laiko ir energijos nei kita. Paprastai abiejų šalių pastangos turėtų būti vienodos. Įsitikinkite, jog mokymo procesui laiko ir energijos skiria abi šalys.

•    Norėdami stiprinti konsultuojamų asmenų problemų sprendimo įgūdžius, užduokite dalyviams šiuos klausimus: „Kaip spręstumėte iššūkius, kad pasiektumėte savo tikslą?“ arba „Kaip manote, koks sprendimo būdas jums tinka?“

•    Dirbdami kartu vienoje grupėje, konsultuojami asmenys dažnai užmezga ryšį ir kuria tinklą, kuris konsultuojamiems dalyviams yra vertingas, nes visi grupės nariai panašiu tempu juda naujo savo gyvenimo link.

•     Bendro (tarpusavio) koučingo mokymų vedimas grupėje turi privalumą: tokiu atveju konsultuojami asmenys gauna grįžtamąjį ryšį ne tik iš instruktoriaus, bet ir kitais būdais. Gavus tą pačią žinutę iš kelių šaltinių, poveikis gali būti didesnis.

Taikydami „Access Enterprise“ metodiką, koučingo mokymus jūs naudosite kaip metodą, įgalinantį verslininkus ir suteikiantį jiems daugiau galimybių, nepriklausomai nuo to, ar dirbsite grupėje, ar su asmeniu individualiai, formalioje ar neformalioje aplinkoje