Kodėl „Lean” planas?

Prieš pradėdami darbą, visada sau užduokite tris klausimus:

Kodėl aš tai darau, kokie gali būti rezultatai ir ar man pasiseks? Tik giliai pagalvoję ir radę patenkinamus atsakymus į šiuos klausimus, eikite į priekį.

 Čanakja, 370-280 pr. Kr.,indų filosofas ir politikas


“Lean” plano teorinis pagrindas

„Lean“ planas yra besitęsiantis verslo planavimo procesas, leidžiantis verslininkui patobulinti verslo strategiją, kai surenkama daugiau informacijos apie rinkos situaciją. “Lean” planas atsako į pagrindinius klausimus, ką verslininkas turėtų daryti ir kaip jis ar jis turi tai daryti.

Didžiausias jo indėlis yra tai, kad toks planavimas yra kartotinis, nes jis pritaikomas būsimiems poreikiams ir, stebėdami savo veiklos rezultatus, verslininkai žino, kada pakeisti kryptį ir išbandyti naują požiūrį.

„Lean” planas taip pat žinomas kaip „Toyota“ planas, nes būtent „Toyota Motor Corporation“ sukūrė šį planą, siekdama nuolat tobulinti gamybos procesą. „Lean“ plano metodas buvo sukurtas siekiant užtikrinti, kad bet kokie ištekliai, kurie yra švaistomi arba kuriems trūkta pajėgumų, nebūtų naudojami gamyboje, siekiant sumažinti švaistymą. Švaistymas buvo apibrėžtas kaip bet kas, kas neprisideda prie vertės sukūrimo. Todėl, pagal „Toyota Lean“ planą, kai pašalinama bet kas, kas neprisideda prie produktų ir paslaugų gamybos, įmanoma padidinti bet kokio verslo potencialų augimą. Bet kokio „švaistymo“ nustatymas yra nuolatinio verslininkų planavimo proceso rezultatas arba, kitaip tariant, tai yra „Lean“ planas

“Verslo modelio drobė”

“Verslo modelio drobė” buvo atsakas į poreikį sukurti vieno puslapio ir “Lean” metodika paremtą startuolio šabloną, turintį verslo plano struktūrą. “Verslo modelio drobė” (VMD) yra strateginio valdymo įrankis, leidžiantis greitai ir lengvai apibrėžti ir perteikti verslo idėją ar koncepciją. Tai yra vieno puslapio dokumentas, pateikiantis pagrindinius verslo ar produkto elementus, aiškiai struktūrizuodamas idėją. Remiantis „Toyota“ planu, VMD padeda verslui suderinti savo veiklą, iliustruodamas galimus kompromisus. Tai yra vaizdinė schema su elementais, apibūdinančiais įmonės ar produkto infrastruktūrą, vertės pasiūlymą, klientus ir finansus.


Tačiau pagrindinė VMD problema yra ta, kad ja nesiekiama įsitikinti, ar verslas patenkina realius klientų poreikius. Jeigu verslas neišsprendžia realios potencialių klientų problemos, jam bus labai sunku pritraukti klientus. Užuot verčiant “Verslo modelio drobę” spręsti produkto/rinkos tinkamumo problemą, siūloma “Lean” plano alternatyva.

Apibrėžimas

“Lean” verslo valdymo planas nėra dokumentas ar detalus planas, kuriame yra viskas aprašyta ir, kuris būtų skirtas pateikti investuotojams ar skolintojams.

 “Lean” planas yra sąrašų, lentelių ir punktų rinkinys.

 “Lean” planas yra lengvas būdas paprastu formatu dokumentuoti strategiją, taktiką, orientyrus ir prognozes.

 “Lean” planas padeda sutelkti dėmesį  į mažų žingsnių atlikimą, rezultatų peržiūrą ir laipsniškų patobulinimų kūrimą – kartu mažinant nesėkmės riziką.

Kodėl “Lean”?
 • Nes “Lean” – tai aišku ir naudinga.
 • Nes “Lean” planavimas yra paprastesnis ir greitesnis nei tradicinis verslo plano rašymas.
 • Nes “Lean” planas yra nuolatinis ciklas, kurį bet kada galima taisyti ir peržiūrėti.
 • Nes “Lean” planas padeda verslininkams ugdyti savo įgūdžius.
 • Nes “Lean” planas puikiai prisitaiko prie besikeičiančios aplinkos.

  Ką sudaro “Lean” planas?

 “Lean” verslo planas suteikia tai, ko reikia kiekvienam verslininkui, kad valdytų strategiją, taktikas, vykdymą ir esminius verslo skaičius. Jis skirtas vidiniam valdymui, o ne pašaliečiams. Jis išlieka paprastas, tik su sužymėtais būtiniausiais dalykais, sąrašų bei lentelių rinkiniu. Jis turėtų būti peržiūrimas ir taisomas bent kartą per mėnesį, kad išliktų “šviežias

1.      Strategija – ką ketinate daryti:

Strategija reiškia susitelkti atsakant į klausimus: kas jūs esate, ką darote ir dėl ko tai darote.

Strategija – tai menas ir mokslas, kaip planuoti ir skirstyti išteklius, kad jie būtų naudojami produktyviausiai ir efektyviausiai.

Pagrindinis strategijos tikslas yra sujungti tris pagrindines sritis: verslininko misiją, viziją ir vertybes.

 2.      Taktika – kaip jūs tai padarysite:

Taktika yra susijusi su vykdymu laikantis “Lean” strategijos. Keli taktikos pavyzdžiai:

 • Rinkodaros taktika, pavyzdžiui, viešieji ryšiai, pranešimai, buvimas internete, pardavimo struktūra, reklama;
 •  Pasiūlymų taktika, pavyzdžiui, paleidimo datos, pakavimas, pristatymo galimybės, interneto svetainė, paslaugos;
 •  Finansinė taktika, pavyzdžiui, finansavimo ir įdarbinimo, samdymo ir mokymo politika.

3.    Prielaidos, etapai, metrika ir tvarkaraštis – kas, ką ir kada daro:

Taktikai reikalingos datos, terminai ir konkrečiai paskirtos užduotys:

 • Nuolat peržiūrėti tvarkaraštį:

Tai yra be galo svarbu. Jei iš anksto nesuplanuojate mėnesio peržiūros, o vėliau imatės veiksmų, tai greičiausiai nepavyks.

 • Nuolat peržiūrėti prielaidas:

Pradedate vykdyti planą, o tada stebite rezultatus. Jei rezultatai skiriasi nuo plano, pirmiausia peržiūrite prielaidas, norėdami sužinoti, ar jos pasikeitė. Jei taip, tuomet peržiūrėkite planą. Jei jos nepasikeitė, vis tiek peržiūrėkite planą, bet pirmiausia įsitikinkite, ar tinkamai jį įvykdėte.

 • Nuolat stebėti etapus:

Kas turėtų įvykti, kada ir kas yra atsakingas? Tai yra paprastas sąrašas, ką reikia atlikti, tačiau jis yra vykdymo esmė. Pritaikykite jį savo poreikiams, kad būtų kaip nuolatinis priminimas.

 • Nuolat pritaikoma metrika:

Be pardavimo ir išlaidų, su tokiomis smulkmenomis kaip, kas atsakingas už kurias pajamų ar išlaidų eilutes, kiti veiklos rodikliai apima interneto srautą, pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, tviterio žinutes, sekėjus, skambučio trukmę minutėmis, prezentacijas, potencialius klientus, kodo eilutes, užmegztus kontaktus, patiktukus, “retweets”.

4.  Pardavimų, kaštų, išlaidų, ir grynųjų pinigų prognozės – kaip ketinate užsidirbti pinigų

Sudarius kai kurias pagrindines segmentinio pardavimo prognozes ir bazinį išlaidų biudžetą greitai paaiškės, ar jūs turite veikiantį verslo modelį, kuris gali sukurti perspektyvų verslą, galintį apmokėti sąskaitas.

Jūs galite sudryti bazinę pardavimų ir kaštų prognozę. Čia svarbu ne būti tiksliam, o įvardyti realistiškas prielaidas. Jeigu suklysite, galėsite atsekti, kaip suklydote, kokia kryptimi, ir daryti reguliarius pataisymus.

Jūs negalite planuoti verslo, neatsižvelgdami į pinigų srautus. Turite prognozuoti pagrindinius jūsų verslo skaičius, nes be prognozių negalite sekti rezultatų ir užčiuopti problemų prieš joms pasireiškiant.