Įvadas

Remiantis 2017 m. EBPO ataskaitos „Missing Entrepreneurs” leidimu, nepalankioje padėtyje esančiose ES grupėse esantys žmonės vis dar mažiau linkę dalyvauti verslo kūrimo ir savarankiško darbo veikloje nei pagrindiniai gyventojai. Ataskaitoje pabrėžiamas „poreikis toliau skatinti ir remti verslumą" ir rekomenduojama „remti šias grupes verslumo mokymais, instruktavimu ir kuravimu". Trūksta nuostatų, kuriomis būtų remiami palankių sąlygų neturintys asmenys verslumo ir savarankiško darbo srityje.

Programos "Erasmus+" strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektu "ACCESS ENTERPRISE" siekiama   parengti strategijas   valstybėse narėse , siekiant remti marginalizuotas grupes, kad jos galėtų pasinaudoti verslo ir savarankiško darbo galimybėmis, ir padėti suaugusiųjų švietėjams ir verslo paramos specialistams ugdyti naujus ir esamus įgūdžius ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Rengiant verslo rėmimo programą patarėjams ir dėstytojams, projekte tiesiogiai sprendžiami nepalankios padėties ir socialinės atskirties klausimai susiję su tinkamo ir prieinamo mokymo trūkumu ir parama, kad asmenys galėtų pasinaudoti įsidarbinimo, savarankiško darbo ir verslumo priemonėmis.

Projektą ACCESS ENTERPRISE kordinuoja Merseyside Expanding Horizons,  Jungtinė Karalystė – UK su projekto partneriais iš  Ispanijos  (Formacion para el disarrollo e insercion, sociedad limitada),  Portugalija  (Aproximar-cooperativa de solidariedade social),  Lietuva  (SIF -Socialiniu Inovacijų Fondas),  Graikija (Atėnų mokymosi visą gyvenimą institutas Eastiki mi kerdoskopiki etairia) ir Rumunija  (Centru Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia).

Projekto rezultatai yra šie trys intelektiniai produktai (IO):

IO1 Situacijos analizės („State of Art") apžvalga dėl paramos verslui marginalizuotoms grupėms;


IO2 Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams / instruktoriams, dirbantiems su marginalizuotų grupių žmonėmis;


IO3 Poveikio ir vertinimo, padėties analizės ir tvarumo ataskaita.


Tikslinės grupės, kurioms projektas bus naudingas:

 Profesionalai: verslo patarėjai, instruktoriai, dėstytojai, palaikantys pirmiau minėtas grupes;

 Žmonės, kurie yra nepalankioje padėtyje dėl lyties, negalios, rasės, etninės kilmės, religijos;


  Asmenys, kurie yra išstumti iš darbo rinkos.

IO1 Situacijos tyrimo peržiūros rezultatai verslumo paramos marginalizuotoms grupėms – moksliniams tyrimams ir teikiama per konsultacijas bei vietos apskritojo stalo renginius – parodė, kad reikia specialaus ir į asmenį pritaikyto mokymo ir paramos, kuri būtų teikiama marginalizuotų grupių žmonėms.

Partnerystė sukūrė šio dokumentų rinkinio sistemą, renkant informaciją per IO1 – Situacijos analizė apie paramą verslumui socialiai atskirtoms grupėms: gerosios praktikos pavyzdžius, kiekvienos šalies partnerės ekonomikos augimo sektorius, geriausias verslo planavimo priemones ir išteklius,  rezultatus, gautus tikslinės marginalizuotų žmonių grupės ir konsultacijų su esamais verslininkais, ir pateiktas paskutinėje IO1 dalyje išvadas.

IO2 – Mokymo/si moduliai ir ištekliai verslo patarėjams/instruktoriams, dirbantiems su žmonėmis iš marginalizuotų grupių buvo sukurtas taikant bendros gamybos modelį,  pagal kurį specialistai ir marginalizuotų grupių atstovai vienodai traktuojami projektuojant, kuriant, išbandant ir vertinant intelektinius rezultatus.

IO2 apima penkis sukurtus modulius, kurie buvo išbandyti testavimo metu pagal planą, su aiškiais tikslais, laikotarpiais, iššūkiais ir grįžtamąja informacija. Šie moduliai yra skirti verslo patarėjams/ verslo instruktoriams, taip pat verslininkams, bet su skirtingu tikslu: verslo patarėjams/ verslo instruktoriams tai yra labiau kaip mokymas ir sesijos planas, verslininkams - tai daugiau apie verslininko kelionę nuo vienos iki kitos sesijos.

Mokymo modulių ir išteklių kūrimo pabaigoje projekto partneriai išbandė ir įvertino darbo programą, kuri suteikia įgūdžių, kompetencijų ir sudaro galimybę esamiems verslo patarėjams ir instruktoriams teikti veiksmingą paramos verslui paketą žmonėms iš skirtingų marginalizuotų grupių.

Šiame dokumente pateikiamas pirmasis iš penkių modulių, esančių IO2 mokymosi pakete - Modulis 1 - Kursų vadovas, kuriame išsamiai  aprašoma, kaip vykdyti mokymus skirtingoms marginalizuotoms grupėms, pristatomi įvairūs mokymo/si metodai ir strategijos, kurie yra veiksmingi dirbant su marginalizuotų grupių žmonėmis, atvejai pilotinių mokymų  iš abiejų geriausios praktikos pavyzdžių, pateiktų IO1 ataskaitoje.

Kurso vadovas skirtas verslo patarėjams/ instruktoriams, taip pat verslininkams, kad jie galėtų įgyvendinti „Access Enterprise"- suprasti, kad pagrindinis projekto ir „Access Enterprise" metodikos rezultatas yra ne verslo kūrimas, bet pažeidžiamų grupių žmonių žinojimas apie tai, kad jie yra verslininkai savo gyvenime ir keliuose, kuriuos jie gali pasirinkti geresniam gyvenimui.