Kodėl yra svarbu pažinti verslininką

Įvadas

Šis skyrius yra skirtas verslo patarėjams ir verslo konsultantams, siekiant padėti jiems suprasti verslininko profilį pagal įgūdžius ir patirtį, bei išmokyti verslo analitikus, kaip jie, pažindami verslininkus, galės geriau įgyvendinti AE metodiką.

 Šio skyriaus tikslas yra pateikti pagrindines išvadas, nurodytas „State of Art“ – Situacijos tyrimo apžvalgoje apie paramą verslumui, nurodant verslininkų , priklausančių marginalinėms grupėms, profilį, kaip tai buvo nustatyta remiantis kiekvienoje šalyje partnerėje atliktais tyrimais

Bendrosios aplinkybės ir kontekstas

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. birželio mėn. „ACCESS ENTERPRISE“ partneriai parengė tyrimų ir konsultacijų dokumentą, kuriame buvo pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai, dokumentų tyrimas ir analizė bei konsultacijos su marginalinių grupių nariais ir politikos formuotojais. Be to, siekiant išsiaiškinti pagrindines paramos teikimo sąlygas partnerių šalyse, tyrimas buvo skirtas informuoti verslo patarėjus ir verslo konsultantus apie mokymo modulius, kurie bus sukurti kaip dalis antrojo intelektinio produkto „Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams / konsultantams, dirbantiems su žmonėmis iš marginalinių grupių.“

Tyrimo tikslas buvo:

  • Nustatyti, kokia parama dabar teikiama pradedančiajam verslui šalyse partnerėse, suprasti, kokio papildomo mokymo, paramos ir informacijos reikia patarėjams, siekiant geriau paremti žmones iš marginalinių grupių;
  • Suprasti su kokiomis kliūtimis susiduria žmonės iš marginalinių grupių, norėdami gauti įprastas paramos pradedančiajam verslui ir verslumui paslaugas;
  • Įvertinti, koks paramos tipas ir jos teikimo metodai įgalintų ir padėtų marginalinių grupių žmonėms plėtoti verslo idėjas ir savarankiško darbo galimybes.

Šią Europos mokslinių tyrimų ataskaitą sudarė dvi dalys: pirma, nacionalinio konteksto, susijusio su verslumu ir marginalinių grupių verslininkais, apžvalga; antra, pagrindinės konsultacinių tyrimų išvados, pagrįstos pusiau struktūruotais interviu su verslo patarėjais ir žmonėmis iš marginalinių grupių.

Atlikdami pirmąją tyrimo dalį „ACCESS“ partneriai vykdė tokią veiklą:

1. Dabartinės paramos verslininkams teikimo sąlygos ir jų spragos

Ši analizė parodė, kad visose šalyse yra verslumo programos, ypatingą dėmesį skiriančios marginalinėms grupėms, bei specialiai migrantams skirtos specialios programos JK ir Ispanijoje. JK ir Portugalijoje asmenims iš marginalinių grupių parama yra nemokama.

 2. Geriausių praktikų paramos verslui, verslininkų švietimui ir susijusių priemonių pavyzdžiai

 Šio tyrimo rezultatai tiesiogiai suteikė informacijos IO2 plėtrai, „Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams / konsultantams, dirbantiems su žmonėmis iš marginalinių grupių“.

Visose verslumo rėmimo programose siūloma tokia parama:


3. Esamų duomenų ir dokumentų tyrimai apie dabartinę marginalinių grupių verslininkų demografiją.

Šiuo tyrimu buvo siekiama suprasti verslininkų demografiją pagal amžiaus, rasės, lyties, negalios, kultūrinės tapatybės ir seksualinės orientacijos kategorijas.

4. Vietos augimo sektorių analizė

Šia veikla buvo siekiama nustatyti vietos ekonominio augimo zonas kiekvieno iš partnerių teritorijoje, pasitelkiant tokius šaltinius: šalių statistikos portalus, nacionalinius ir vietinius įmonių portalus, tyrimų portalus.

Antroje Europos tyrimų ataskaitos dalyje buvo išsamiau išnagrinėtas potencialaus verslininko profilis per keletą konsultacijų su verslo patarėjais ir verslininkais iš marginalinių grupių  kiekvienoje šalyje partnerėje.

Anot verslo patarėjų, verslo pradžia yra ilgas procesas, reikalaujantis specialių įgūdžių ir žinių. Verslininkams reikia užsidegimo, motyvacijos ir pasiryžimo rizikuoti. Sėkmingo verslininko bruožai yra noras tapti nepriklausomu ir stiprus iniciatyvos jausmas, lyderystė, kritiškas ir kūrybingas mąstymas, geri komunikavimo įgūdžiai ir emocinis intelektas.

Verslo patarėjai, palaikydami marginalines grupes, laikė svarbiais šiuos papildomus elementus:


Kitos potencialių verslininkų savybės, kurias atskleidė šis tyrimas, yra susijusios su jų suvokimu apie save, kaip apie asmenis, kuriems trūksta patirties, tinkamų mokymų ir žinių, kaip parengti verslo planą nuo pradžios iki pabaigos, taip pat, kovos būdų su nesėkmės baime. Atsižvelgiant į šias problemas ir kliūtis tampa aišku, kad marginalinių grupių žmonės turi specifinius ir padidintus mokymo ir konsultavimo pagalbos poreikius.

Tyrimas suteikė vertingą požiūrį į tai, kaip verslumas suprantamas partnerių šalyse, ir padėjo mums atsakyti į keletą svarbiausių klausimų: Kokias paramas šalis teikia žmonėms iš marginalinių grupių? Kur reikėtų labiau įsikišti? Kokie yra žmonių iš marginalinių grupių poreikiai? Kodėl verslininkų profilis yra svarbus?

Apibendrinant, tyrimas parodė, kad verslumas gali būti perspektyvus ir veiksmingas sprendimas savarankiškai įsidarbinantiems žmonėms iš nepalankių sąlygų, tačiau vis dėl to yra būtini lankstesni mokymosi būdai (mokymas, mentorystė) ir verslo konsultantai, turintys priemonių, skirtų padėti pažeidžiamoms grupėms.