Įsivertinimo testas

Mokymo/si kurso pradžioje verslo patarėjų prašoma atlikti Įsivertinimo testą, kad būtų galima nustatyti jų kompetencijų lygį atsižvelgiant į mokymo medžiagą. Kurso pabaigoje jų prašoma pakartoti testą, kad būtų galima įvertinti jų pažangą mokantis